TÜRKONFED: KOBİ’ler kira öder gibi fabrika ve atölye sahibi olsun

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ‘Yeni Dönem Yeni Ufuklar’ vizyon belgesini ve bu belgede yer alan ‘Hayalimizdeki Türkiye’ manifestosunu anlatmak üzere gerçekleştirdiği ‘100. Yıl Buluşmaları’ kapsamında Antalya’da bir dizi temasta bulundu. 100. Yıl Buluşmaları’nın üçüncü durağı Antalya’da TÜRKONFED heyeti; kamu, yerel yönetimler, sivil toplum, iş dünyası kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ANSİAD) 2023 yılı Olağan Toplantıları’nın özel konuğu olan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş depremlerinin ardından krizlere, afetlere ve sosyo-ekonomik eşitsizlik yaratan tüm koşullara karşı dayanıklı hale gelmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Sönmez, “Üretim desenimizi yeniden şekillendirirken yereldeki ekonomik potansiyeli ülkemizin kalkınmasının itici gücü haline getirmeliyiz.

Bu kapsamda TÜRKONFED olarak; deprem bölgesinde istihdamı hem çalışan hem de yatırımcı için cazip hale getirecek ilçe bazında ‘mega teşvikler’, brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi, enerji maliyetinin yarısının en azından 18 ay için devlet tarafından sübvanse edilmesi, işletmelerin sermaye ihtiyacının da özel KGF kredisi ile karşılanması için çok yönlü destek mekanizmalarının devreye alınması gibi birtakım öneriler geliştirerek, yetkililerle paylaştık” dedi.

Sönmez, “Bunlara ek olarak uzun yıllardır ısrarla vurguladığımız “KOBİ’ler Kira Öder Gibi Fabrika ve Atölye Sahibi Olsun” önerimiz ile de KOBİ’lerimiz için hem çevresel hem iktisadi anlamda yeni bir planlama ile pozitif etki oluşturan bir üretim kümelenmesi yaratılabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin, “demokrasi”, “çevre”, “dijitalleşme”, “kalkınma” ve “toplumsal cinsiyet eşitliği” olmak üzere geleceğe uzanan beş kapısı olduğunu ifade etti.

Sönmez, “Hayalimizdeki Türkiye’de gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir devlet yönetimi, Türkiye’yi bir refah toplumu haline getirecek reçetenin olmazsa olmaz parçalarıdır. Hayalimizdeki Türkiye’nin bir diğer temeli de adalettir. Bu doğrultuda Türkiye’nin kalkınma hedeflerini tabana yaymak istiyorsak “orta demokrasi” ülkesi değil hukukun üstünlüğü ile yüksek demokrasi standartlarını benimseyen bir ülke olmalıyız” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir